Nisse lämnades på trimning första gången den 31 oktober 2006(1,5år) Det var Inger Forsblom som jobbade med honom i 5 timmar. Nisse verkade nöjd med både behandlingen och resultatet

Före

Efter

Före

Efter