Inbjudan, annonser och "program" Aquariautställningen